Các phương pháp sơ đồ mạng trong XD

Ký hiệu xếp giá
692 Ca-D
Dewey
692
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 1999
Mô tả
213tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Các phương pháp sơ đồ mạng trong XD Chương 2: Sơ đồ mạng CPM Chương 3: Lập tiến độ và điều khiển tiến độ bằng Sơ đồ mạng CPM Chương 4: Sơ đồ mạng RERT Chương 5: Sơ đồ mạng MPM Chương 6: Phân phối tài nguyên trong Sơ đồ mạng Chương 7: Thời gian và giá thành trong XD Chương 8: Tin học trong Sơ đồ mạng Chương 9: Sử dụng phần mềm Microsoft Project trong việc lập kế hoạch tiến độ
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000691  Còn  Rỗi          
100000692  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 7714