Hướng dẫn kỹ thuật XD nhà vùng bão lụt

Ký hiệu xếp giá
693.89 Hư-D
Dewey
693.89
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 1997
Mô tả
159tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1. Giới thiệu 2. Gió bão và những vùng chịu ảnh hưởng 3. Những thiệt hại do bão gây ra 4. Các dạng trường học trong vùng gió bão 5. Giới thiệu về tải trọng gió 6. Trình tự các việc cần làm sau khi tai họa xảy ra 7. Các yếu tố ảnh hưởng đến ngôi nhà 8. Ví dụ tính toán - lớp học mẫu 9. Sửa chữa và phục hồi 10. Các trường hợp nghiên cứu - Phục hồi 11. 12. 13.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000693  Còn  Rỗi          
100000694  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 15182