Mậu thân 1968 cuộc đối chiến lịch sử: sách tham khảo

Ký hiệu xếp giá
959.7044 M447
Dewey
959.7044
Xuất bản
1. - H.: Lao động, 2008
Mô tả
499tr ; 27 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách giới thiệu về cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm Mậu Thân 1968. Sách miêu tả diễn biến tổng quan của hai đợt tổng công kích của dân và quân ta trên toàn bộ các mặt trận, cả chi tiết các trận đánh ở những thành phố lớn, đồng thời phân tích, đánh giá về ý nghĩa, vị trí, vai trò của cuộc tổng tiến công và nổi dậy.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017853  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1016