Các hình thái tham nhũng: giám sát các khả năng tham nhũng ở cấp nghành

Ký hiệu xếp giá
364.132 C1986M
Dewey
364.132
Xuất bản
1. - H.: Văn hóa thông tin, 2008
Mô tả
597tr ; 26 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tài liệu này khảo sát tỉ mỉ nguyên mẫu các quá trình có khả năng xảy ra tham nhũng và các dấu hiệu cảnh báo sớm tương ứng, bằng cách xem xét tham nhũng từ quan điểm của người quản lý dự án và nhấn mạnh các nguy cơ tham nhũng có thể phát sinh tại nhiều thời điểm khác nhau trong chu trình dự án hay chương trình. Thông qua một số khảo sát ứng dụng với một số ngành cụ thể, tài liệu này cho thấy ý nghĩa căn bản của chống tham nhũng và vai trò nền tảng của sự minh bạch trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100017895  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 5911