Danh nhân kinh tế ngoại giao

Ký hiệu xếp giá
923.3 H407S
Dewey
923.3
Xuất bản
1. - H.: Từ điển Bách Khoa, 2006
Mô tả
311tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Sách giới thiệu những tên tuổi nổi bật nhất trong lĩnh vực quân sự, từ những giá trị to lớn mà họ đóng góp cho xã hội, cho nhân loại, từ góc độ đời sống cá nhân, đời sống riêng tư của họ, sách cũng muốn nhấn mạnh những động lực và điều kiện để những con người bình thường trong những con người bình thường trong những thời đại khác nhau ấy trở thành những vĩ nhân.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300000233  Còn  Rỗi          
300000234  Còn  Rỗi          
300000235  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 8503