Bộ luật tố tụng dân sự của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ký hiệu xếp giá
347.597 B6621 2008
Dewey
347.597
Xuất bản
1. - H.: Chính trị Quốc gia, 2008
Mô tả
253tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách trình bày bộ luật tố tụng dân sự số 24/2004/QH11.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007151  Còn  Rỗi          
100009974  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1971