Entrepreneurial small business

Ký hiệu xếp giá
658.022 K11
Dewey
658.022
Xuất bản
2. - Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2009
Mô tả
673tr ; 29 cm
ISBN
9780073405063
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
small business
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book is full of skill Modules that focus on basic skills that you'll need to develop as you start small business. Here's a complete listing.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000056  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2301