Human relations in organizations: applications and skill building

Ký hiệu xếp giá
658.3 L97
Dewey
658.3
Xuất bản
7. - Boston, Mass.: McGraw-Hill/Irwin, 2008
Mô tả
678tr ; 28 cm
ISBN
9780073210551
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Human relations
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents in Brief: Intrapersonal skills: behavior, human relations, and performance begin with you; interpersonal skills: the foundation of human relations; Leadership skills: influencing others; Leadship skills: team and organizational behavior, human relations, and performance.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000036  Còn  Rỗi          
200000053  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 4070