Harvard business essentials: marketer’s toolkit: the 10 strategies you need to succeed

Ký hiệu xếp giá
658.802 H339
Dewey
658.802
Xuất bản
1. - Boston, Mass.: Harvard Business School Press, 2006
Mô tả
230tr ; 24 cm
ISBN
9781591397625
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
marketing
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book is about marketing, covering its foundation concepts as well its more challenging contemporary issues, such as online and global marketing. If you are new to this subject -perhaps as an engineer, a salesperson, a product developer, or a technical professional taking on management reponsibilities - Manager's Toolkit will familiarize you with concepts you need to understand.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000081  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 5187