The leadership advantage

Ký hiệu xếp giá
658.409 F973
Dewey
658.409
Xuất bản
1. - New York: American Management Association, 2008
Mô tả
261tr ;
ISBN
9780814409251
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
leadership
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
The objectives of this study were to: - Discover best practices in tying leadership culture, values, practices, and development to business strategy. - Identify best practices for creating strategically relevant collective-learning opportunities. - Uncover architectures for integrating various development initiatives for maximum impact. - Understand how organizations use leadership development to support the execution of business strategy and how to meet longterm needs to develop individual competencies while also building immediately needed organizational capability to address business challenges.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000231  Còn  Rỗi          
200000232  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 7400