How to invest $50-$5,000: the small investor’s step-by-step plan for low-risk, high-value investing

Ký hiệu xếp giá
332.678 D9238
Dewey
332.678
Xuất bản
9. - New York: Collins, 2007
Mô tả
239tr ; 21 cm
ISBN
9780061129827
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
invest
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book in intended to help you keep your money, whether you have just a few dollars or a few thousand. It seems as though most people, no matter how much money they make, really don't know how to save - or even if they do save, they don't know what to do with their savings. So they and their money soon part ways.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000233  Còn  Rỗi          
200000234  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 5077