International business: the challenge of global competition

Ký hiệu xếp giá
658.049 I_61
Dewey
658.049
Xuất bản
11. - Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2008
Mô tả
623tr ; 28 cm
ISBN
9780073346885
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
International business
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: The Nature of Inteernational Business; Cooperration among Nations; International Environmental Forces; The Oxganization Environment.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000015  Còn  Rỗi          
200000059  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2350