Business marketing: connecting strategy, relationships, and learning

Ký hiệu xếp giá
658.8 D9936b 2008
Dewey
658.8
Xuất bản
4. - New York: McGraw-Hill/Irwin, 2008
Mô tả
678tr ; 26 cm
ISBN
9780073529905
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book, we had several goals: Expand the coverage of services; Give students a glimpse of who does marketing; Focus students on consideration of ethics; Incorporate more international or global examples and topics; Update pedagogical features; New cases.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000064  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 7015