Negotiate your way to success: 24 steps to building agreement

Ký hiệu xếp giá
658.405 2 C678
Dewey
658.405 2
Xuất bản
1. - New York: McGraw-Hill, 2007
Mô tả
48tr ; 23 cm
ISBN
9780071498326
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
success, business
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book has three aims: to help you become good at negotiating, increase your confidence, and improve the rewards you get from con-cluding an effective negotiation.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000274  Còn  Rỗi          
200000275  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5697