Writing effective e-mail: improving your electronic communication

Ký hiệu xếp giá
651.8 F648
Dewey
651.8
Xuất bản
2. - Boston: Thomson Course Technology, 2003
Mô tả
116tr ; 26 cm
ISBN
9780071254090
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
email
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: Think Before You E-Mail; Composing Your E-Mail Message; Keys to Effective E-Mail; Polishing Your Cybermanners; Formatting your E-Mail Message; Managing E-Mail Overload.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000240  Còn  Rỗi          
200000246  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2428