Start your own e-business: your step-by-step guide to success

Ký hiệu xếp giá
658.87 M145
Dewey
658.87
Xuất bản
1. - [Irvine, CA]: Entrepreneur Press, 2005
Mô tả
246tr ; 23 cm
ISBN
9871932156744
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
e-business
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book provides the right knowledge, enabling you to compete on a whole new level. Armed with a comprehensive understanding of the web and the technical skills necessary to excel, you'll learn how to skillfully navigate your way through this virtual universe of opportunity.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000268  Còn  Rỗi          
200000269  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13431