Start your own senior services business: your step-by-step guide to success

Ký hiệu xếp giá
362.6068 S7966
Dewey
362.6068
Xuất bản
1. - Entrepreneur Press, 2006
Mô tả
210tr ; 23 cm
ISBN
9781932531947
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
services business
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contens: Serving Seniors; Running Your Senior Care Service; Developing Your Plan; Adult Day-Care Service; Relocation Service; Home Care and Home Health-Care Service;Concierge Service; Transportation, Travel, Structuring Your Business; Locating and Setting Up; Assembling Your Team; Equipping Your Business; Marketing for Success; Financial Matters; When Things Go Wrong; Tables from the Trenches.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000198  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 11466