Strategic management: text and cases

Ký hiệu xếp giá
658.401 D475
Dewey
658.401
Xuất bản
4. - Boston; London: McGraw-Hill/Irwin, 2008
Mô tả
484tr ; 26 cm
ISBN
9780071287845
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Strategic management
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: Strategic Analysis; Strategic Formulation; Strategic Implementation; Case Analysis.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000030  Còn  Rỗi          
200000095  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13765