Opportunities in marketing careers

Ký hiệu xếp giá
658.8 S819
Dewey
658.8
Xuất bản
1. - New York: McGraw-Hill, 2006
Mô tả
176tr ; 19 cm
ISBN
9780071448987
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
marketing
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: What is marketing all about?; Marketing Fields; Education and Straining; A Career in Marketing: Honest Work; Real maketing people; The future of marketing careers; Market yourself.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000224  Còn  Rỗi          
200000226  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 15726