Human resource management : gaining a competitive advantage

Ký hiệu xếp giá
658.3 H918
Dewey
658.3
Xuất bản
6. - Madison: McGraw-Hill, 2008
Mô tả
676tr ; 26 cm
ISBN
9780071283236
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Human resource management
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
The Human Resource Enviroment; Acquisition of Human Resources; Assessment and Developmant of HRM; Compensation of Human Resources; Special Topics in Human Resource Management.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000096  Còn  Rỗi          
200000108  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 9980