The property management tool kit

Ký hiệu xếp giá
333.5068 B4229
Dewey
333.5068
Xuất bản
1. - New York: 2006
Mô tả
321tr ; 23 cm
ISBN
9780814473511
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Investment, Financial
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: The Investment: Sizing up the Possibilities and Probalities; The Financials: Budgets and Financial Goals; The Human Ingredient: The People You Hire; The Strategy: Create Value; The Operations: Kiss; Leasing: The Marketing of a Community; Maintenance: Save Money, Make Money; The Administration: Tool Up; The Vendors: Partner with Others; The Future: Multiplying Your Portfolio-Going from Small to Big.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000110  Còn  Rỗi          
200000118  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 5032