Designing with models: a studio guide to making and using architectural design models

Ký hiệu xếp giá
720.228 C9329d
Dewey
720.228
Xuất bản
2. - Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2005
Mô tả
248tr ; 21 cm
ISBN
9780471648376
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: Equipment, Materials, and Model Types; Basic Techniques for Assembling Model Components; A Skeletal Framework for Conceiving and Using Models; Step-by-step Case Studies of Contepts and Techniques; Creating Curvilinear Forms and Special Techniques; Implementing Model Exploration as Built Work; Combiling Digital and Physical Model Information; Topics for Continuing Exploration.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000238  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 6950