Developing reading skill: advance

Ký hiệu xếp giá
428.64 M3468d 1998
Dewey
428.64
Xuất bản
3. - Boston: Heinle & Heinle, 1998
Mô tả
279tr ; 24 cm
ISBN
9780838452769
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, đọc
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Leaving Home; You are What You Eat; Why do People Behave The Way They Do?; The Human Brain And Its Workings; Opening Up The Mind;
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000091  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 14772