Developing reading skills: intermediate 1

Ký hiệu xếp giá
428.64 M3468d 1994
Dewey
428.64
Xuất bản
2. - Boston: Heinle & Heinle, 1994
Mô tả
230tr ; 24 cm
ISBN
9780838457740
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, đọc, hùng biện
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: The Rights of Children; The Changing Family; Education Around The World: Japan, the Netheriands, and Sweden; How to Give a Speech; The Fascinating World of the Honeybee.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000089  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 14139