Expanding reading skills: intermediate 2

Ký hiệu xếp giá
428.64 M3468e 1993
Dewey
428.64
Xuất bản
2. - Boston, Mass.: Heinle & Heinle, 1993
Mô tả
204tr ; 24 cm
ISBN
9780838426449
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, đọc
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Fashion and Style; Disaster Strickes; Across Many Cultures; Technology: Some Interesting Effects On Our Lives; How To Improve Your Money; Developing Research and Writing Skills.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000090  Còn  Rỗi          
200001158  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 11384