Global business practices

Ký hiệu xếp giá
658.049 C100M
Dewey
658.049
Xuất bản
1. - America: Thomson Higher Education, 2002
Mô tả
248tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Table of Contents: Understanding Global Dynamics; Framework for Adaptation; Northwest and Central Europe; North America, Australia, and New Zealand; Mediterranean Europe; Eastern Europe and Russia; Central and South America; India; China and Overseas Chinese; Japan and South Korea; Middle East; Africa; What is Adatation?
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000084  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 14195