Manage for profit, not for market share

Ký hiệu xếp giá
658.155 S594
Dewey
658.155
Xuất bản
1. - Boston, Mass.: Harvard Business School Press, 2006
Mô tả
232tr ; 24 cm
ISBN
9781591395263
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Management, profits
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Choose Profit over Market Share; Learn to Complete Peacefully; Change the Way You Form Your Assumptions; Use Internal Data to Find Profit Opportunities; Uncover Preferences and Willingness to Pay; Optimize Your Marketing Mix to Capture the Highest Additional profit; Raise Your Prices to Get the Profit you Deserve; Don't Ingratiate Yourself with Customers; Align Your Incentives to Focus on Profit; Get Your Market Communication Under Control; Epilogue- It's Time to Cash in your Profit Opportunities.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000074  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 2508