Negotiation

Ký hiệu xếp giá
658.405 209 5 N736
Dewey
658.405 209 5
Xuất bản
1. - Singapore: Wiley, 2005
Mô tả
285tr ; 23 cm
ISBN
9780470821718
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
business, negotiation
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contens: Negotiating in Asia; Successful Negotiators and the States of Negotiation; The Preparation Stage; The Introduction State; The Objection State; The Creation State; The Contracting and Follow-up State; Communication; Tactics; Information; People; Situation; Conclusion.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000285  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 5946