The manager’s book of decencies: how small gestures build great companies

Ký hiệu xếp giá
302.35 H322
Dewey
302.35
Xuất bản
1. - New York: McGraw-Hill Professional, 2007
Mô tả
223tr ; 21 cm
ISBN
9780071486330
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
organizations, companies
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contens: Small Changes, Big Results; Small Decencies in Action; Building the Decent Ozganization.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000299  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13944