Managerial economics and organizational architecture

Ký hiệu xếp giá
658 B849
Dewey
658
Xuất bản
3. - Boston, Mass.: McGraw-Hill/Irwin, 2004
Mô tả
678tr ; 26 cm
ISBN
9780071214414
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Managerial economics
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Basic Concepts; Managerial Economics; Designing Organizational Architecture; Applications of Organizational Architecture.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000094  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 4207