Connecting with your customers

Ký hiệu xếp giá
658.812 C75266
Dewey
658.812
Xuất bản
1. - Boston, Mass.: Harvard Business School Press, 2006
Mô tả
178tr ; 22 cm
ISBN
9781422103234
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tư duy, kinh doanh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: Understanding Customers' Needs; Indentifying Customer Segments; Communicating with Customers; Enhancing Customer Loyalty.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000290  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6887