Các công trình cung cấp nước sạch cho thị trấn và cộng đồng dân cư nhỏ

Ký hiệu xếp giá
628.72 Ca-N
Dewey
628.72
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2000
Mô tả
281tr ; 21cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
1. Giới thiệu chung 2. Lập kế hoạch và quản lý dự án cấp nước 3. Số lượng và chất lượng nước 4. Nguồn nước 5. Nguồn nước mưa 6. Nguồn nước mạch 7. Nguồn nước ngầm 8. Nguồn nước mặt 9. Bổ sung nhân tạo nước ngầm 10. Bơm nước 11. Xử lý nước 12. Làm thông thoáng nước 13. Làm đông lại và kết bông 14. Làm lắng đọng 15. Thấm lọc chậm qua cát 16. Thấm lọc nhanh 17. Làm vô trùng 18. Truyền tải nước 19. Phân phối nước
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000735  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 4911