How great leaders get great results

Ký hiệu xếp giá
658.409 B178
Dewey
658.409
Xuất bản
1. - New York: McGraw-Hill, 2006
Mô tả
253tr ; 21 cm
ISBN
9780071464871
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
leaders
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: Why Leaders Need to Communicate; Vision; Alignment; Execution; Discipline; Risk; Courage; Results; Teaching Your Own Results-Driven Story.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000288  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 14792