Stock market wizards: interviews with America’s top stock traders

Ký hiệu xếp giá
332.640973 S3985
Dewey
332.640973
Xuất bản
2. - New York: HarperBusiness, 2003
Mô tả
330tr ; 21 cm
ISBN
9780066620596
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
stocks
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: Back from the Abyss; Dialing for Dollars; Against the Current; Harvesting S&P Profits; Win-Win Investing; From Istanbul to Wall Street Bull; Stock Around the Clock; The Ultimate Trading System; Swimming Through the Markets; Questioning the Obvious; The Quantitative Edge; The Trading Room; The Mind of a Winner.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000182  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 15948