Innovation and entrepreneurship: practice and principles

Ký hiệu xếp giá
658.42 D794
Dewey
658.42
Xuất bản
1. - New York: HarperBusiness, 2008
Mô tả
277tr ; 20 cm
ISBN
9780060851132
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
entrepreneurship
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: The Practice of Innovation; The Practice of Entrepreneurship; Entrepreneurial Strategies.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000172  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 10259