Crafting and executing strategy: the quest for competitive advantage: concepts and cases

Ký hiệu xếp giá
658.401 T468
Dewey
658.401
Xuất bản
16. - McGraw-Hill/Irwin, 2008
Mô tả
932tr ; 26 cm
ISBN
9780071285902
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
strategy
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: Concepts and Techniques for Crafting and Executing Strategy; Case: Crafting Strategy in Single - Business Companies, Crafting Strategy in Diversified Companies, Executing Strategy and Strategic Leadership, Strategy, Ethics, and Social responsibility.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000101  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 4645