Business in Asia Pacific: text and cases

Ký hiệu xếp giá
658.049 095 S400N
Dewey
658.049 095
Xuất bản
1. - New York: Oxpord University Press, 2001
Mô tả
386tr ; 25 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Towards a Better Understanding of the Asian Crisis; Asian Management: Theory and Practice; Strategic Planning for Asia Pacific after the Crisis; Case Studies.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000134  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 2324