All about ... The foreign Exchange Market in the United States

Ký hiệu xếp giá
332.45 S9515
Dewey
332.45
Xuất bản
1. - New York: Federal Reserve Bank of New York, 1998
Mô tả
125tr ; 28 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
foreign Exchange Market
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Trading Foreign Exchange: A changing Market in a Changing World; Some Basic Concepts: Foreign Exchange, the Foreign Exchange Rate, Payment and Settlement Systems; Structure of the Foreign Exchange Market; The Main participants in the Market; Main Instruments: Over- the- Counter Market; Main Instruments: Over - the - Counter Market; Main Instruments: Exchange - Trades Market; How dealers Conduct Foreign Exchange Operations; Managing Risk in Foreign Exchange Trading; Foreign Exchange Market Activities of the U.S Treasury and the Federal Reserve; Evolution of the International Monetary; The Determination of Exchange Rates; Epilogue: What Lies Ahead?
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000132  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 4059