Differential equations: theory, technique, and practice

Ký hiệu xếp giá
515.35 S5924d 2007
Dewey
515.35
Xuất bản
1. - New York: McGraw-Hill higher education, 2007
Mô tả
534tr ; 23 cm
ISBN
9780071254373
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Differential equations
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Table of Contents: What is a differential equation?; Second-order linear equations; Qualitative Properties and Theoretical Aspects; Power Series Solutions and Special Functions; Fourier Series: Basic Concepts; Partial Differential equations and Boundary value problems; Laplace Transforms; The Calculus of Variations; Numerical Methods; Systems of First - Order Equations; The Nonlinear Theory; Dynamical Systems.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000086  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 9763