Collins COBUILD business vocabulary in practice

Ký hiệu xếp giá
428.2402465 R636
Dewey
428.2402465
Xuất bản
2. - Glasgow: HarperCollins Publishers, 2004
Mô tả
222tr ; 20 cm
ISBN
9780007190232
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, từ vựng, kinh doanh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book is the perfect language tool for intermediate language learners. You'll find all the words you need, defined clearle in full sentences.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000239  Còn  Rỗi          
200000242  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 8257