How Dell does it

Ký hiệu xếp giá
338.762139 H7629
Dewey
338.762139
Xuất bản
1. - McGraw-Hill, 2006
Mô tả
234tr ; 24 cm
ISBN
9780072262544
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Dell computer
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Go Direct; Provide the Best Value; Ficus Fanatically on Customers; Celebrate Standardization; Have Zero Tolerance for Inventory; Always Adapt, Always Execute; Value Information; Get Others to Do More of the Work; Know How to Grow; Look to the Future.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000083  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 14768