The AMA handbook of project management

Ký hiệu xếp giá
658.404 D587
Dewey
658.404
Xuất bản
2. - New York: American Management Association, 2006
Mô tả
496tr ; 26 cm
ISBN
9780814472712
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
project management
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: The Project Management Body of Knowledge: Comprehension and Practice; The Profession of Project Management; Organizational Issues in Project Management; Issues and Ideas in Project Management Practice; Industry Applications of Project Management Practice.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000002  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6325