HVAC pump handbook

Ký hiệu xếp giá
697 R300S
Dewey
697
Xuất bản
2. - New York: McGraw-Hill, 2006
Mô tả
684tr ; 24 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief contents: The Basic Tools; HVAC Pums and Their performance; The HVAC World; Pumps for Open HVAC Cooling Systems; Pumps for HVAC Hot Water Systems; Installing and Operating HVAC Pumps.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000119  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 3824