Business driven technology

Ký hiệu xếp giá
658.403 H111
Dewey
658.403
Xuất bản
1. - New York: McGraw-Hill/Irwin, 2006
Mô tả
557tr ; 29 cm
ISBN
9780072983012
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Business
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Table of Contents: Achieving Business Success through Information Technology; Managing Information for Business Initiatives; Enhancing Business Decisions; Creating Collaborative Partnerships in Business; Transforming Organizations.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000154  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13949