The leader of the future 2: visions, strategies, and practices for the new era

Ký hiệu xếp giá
658.409 H587
Dewey
658.409
Xuất bản
1. - San Francisco: Jossey-Bass, 2006
Mô tả
318tr ; 24 cm
ISBN
9780787986674
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
leader
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief Contents: A Vision of Leadership; Leading in a Diverse Word; Leading in a Time of Crisis and Complexity; Leading Organizations of the Future; The Quality and Character of the Leader of the Future.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000123  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 14809