Business market management: understanding, creating, and delivering value

Ký hiệu xếp giá
658.8 A547
Dewey
658.8
Xuất bản
2. - Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Prentice Hall, 2004
Mô tả
460tr ; 24 cm
ISBN
9780131230095
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
market
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Introduction and Overview; Understanding Value; Creating Value; Delivering Value
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000272  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 4690