Test your professional English: secretarial

Ký hiệu xếp giá
428.24024651 A414t
Dewey
428.24024651
Xuất bản
1. - Harlow: Pearson Education, 2002
Mô tả
105tr ; 24 cm
ISBN
9780582451629
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh chuyên ngành, thư ký
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: The Office; Routime Tasks; Secretaries and The Company; Storing and Presenting Information; The Electronic Office; Meetings; Written Communication; Money Matters.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000249  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1724