Building an import/export business

Ký hiệu xếp giá
658.8 W429
Dewey
658.8
Xuất bản
3. - New York: J. Wiley & Sons, 2002
Mô tả
300tr ; 23 cm
ISBN
9780471202493
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
import, export
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Jumping into the Water: Simple Scenarios; Is This Business for You?; Setting up Your Business; Beginning with a Buyer; Choosing Products and Suppliers; Marketing in the United States and Abroad; Money Matters; Packing; Shipping, and Insurance; Oh, Those Lovely Ducuments; Regulation of Foreign Trade; NAFTA, GATT, and Other Trade Pacts; Sources of Information and Help.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000204  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6933