Sử dụng phần mềm AutoDESK - SoftDESK trong kiến trúc xây dựng

Ký hiệu xếp giá
721.006 6 AutoDESK
Dewey
721.006 6
Xuất bản
1. - H.: Giao thông vận tải, 2001
Mô tả
335tr ; 30cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Cài đặt và thiết lập cấu hình Chương 2: Đặt mặt bằng không gian Chương 3: Sử dụng các mẫu tường Chương 4: Cửa đi và cửa sổ Chương 5: Công cụ thếit kế nhà Chương 6: Các tài liệu XD Chương 7: Điều khiển File dự án với công cụ Viewbase Chương 8: Sử dụng CAD Overlay Chương 9: Các công cụ mặt bằng không gian hoàn chỉnh Chương 10: Chèn cột Chương 11: Vẽ tường nâng cao Chương 12: Cửa đi và cửa sổ Chương 13: Thiết kế cầu thang những tính năng mới Chương 14: Công trình phụ Chương 15: Trần nhà trong 3D Chương 16: Kỹ thuật thếit kế mái Chương 17: Chú thích và các tài liệu XD Chương 18: Quản lý các chi tiết Chương 19: Sử dụng vật liệu và các chi tiết XD
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000803  Còn  Rỗi          
100001139  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 15644