Expanding reading skills: advanced

Ký hiệu xếp giá
428.64 M3468e 1990
Dewey
428.64
Xuất bản
2. - Boston, Mass.: Newbury House, 1990
Mô tả
222tr ; 24 cm
ISBN
9780838430989
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, đọc
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Families and Childcare; Technology and Ethics; Prisons and Punishment; Leisure Time; What Is Art?; Developing Research Writing Skills.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000298  Còn  Rỗi          
200001142  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 10047